SİYASET
Giriş Tarihi : 20-06-2023 14:47   Güncelleme : 20-06-2023 14:47

Tutdere, Yıkıntı atıklarının döküm sahaları belirlenirken Adıyaman’ı unuttuğunu söyledi

ADIYAMAN (PHA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerinin hemen ardından yapılan iç yazışmalarda İçişleri Bakanlığı’nın ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün tüm deprem illerini sayıp Adıyaman’ı unutmasını ilk gündeme getiren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Hükümetiin bu kez de yıkıntı atıklarının döküm sahaları belirlenirken Adıyaman’ı unuttuğunu söyledi.

Tutdere, Yıkıntı atıklarının döküm sahaları belirlenirken Adıyaman’ı unuttuğunu söyledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Tutdere 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremler sonrası yıkıntı atıklarının yönetiminin sağlanacağı alanların tespitinin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünü hatırlattı ve şöyle devam etti:
"449 Sıra Sayılı ‘Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Tüm Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması Ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’nda’ MAPEG tarafından Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne iletilen terk edilmiş maden sahalarına dair bilgilerin akademik komisyon ile paylaşıldığı, komisyon tarafından bu alanların, coğrafi bilgi sistemleri ile korunan/hassas alanlar ile çakıştırıldığı, uygun olabilecek potansiyel alanların belirlendiği, harita üzerinde belirlenen alanların, her il genelinde akademisyenler, MAPEG ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yerinde incelenerek uygunluğunun değerlendirildiği ifade edilmiştir. Ayrıca bu değerlendirmeler yapılırken TAMP(Türkiye Afet Müdahale Planı) verileri de dikkate alınarak illerde oluşabilecek takribi yıkıntı atık miktarının hesaplandığı, belirlenen alanların bu atıklar için yeterli kapasitede olup olmayacağının göz önünde bulundurulduğu belirtilmiştir. Buna göre her il genelinde geçici/nihai döküm sahalarının belirlendiği ifade edilmiştir.”
“Yıkıntı atıkları döküm sahaları belirleniyor, ancak Adıyaman yine unutuluyor”
“Bakanlığa bağlı birimlerce hummalı bir çalışma yapıldığı ve bilim ışığında ilerlendiği görülüyor. Ancak depremin yıkıcı etkisinin en çok hissedildiği ve en çok can kaybının yaşandığı illerimizden biri olan Adıyaman’a bu çalışmada yer verilmiyor, Adıyaman bu çalışma sırasında bir kez daha unutuluyor. Bu durum 449 Sıra Sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporuyla da sabit” diyen CHP’li Tutdere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’na “Yıkıntı atıklarının döküm sahalarının belirlenmesi çalışmaları sırasında Adıyaman’ı neden unuttunuz?” diye sordu.
Tutdere ayrıca, Adıyaman genelinde yıkıntı atıklarının döküm sahalarının belirlenmesine ilişkin bir çalışma yapılıp yapılmadığını, Adıyaman’daki yıkıntı döküm sahalarının hangi kriterlere göre belirlendiğini ve Adıyaman’da yıkıntı atıklarının neden şehir merkezine yakın noktalara ve dere yataklarına döküldüğünü sordu.
 

Kaynak : PHA

EditörEditör